Aktualności

Ministerstwo Środowiska
 1. Dotyczy opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

  Wyjaśnienia do pytań związanych z opłatą za korzystanie ze środowiska (za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza), o której mowa w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz koniecznością wniesienia opłaty za wprowadzanie dwutlenku węgla (CO2) do powietrza zgodnie z art. 27 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm. - zobacz komunikat).

 2. Światowy Dzień Ziemi

  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ziemi – największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Zmieniaj nawyki - nie klimat!".

 3. Rozwój z poszanowaniem środowiska – BEiŚ przyjęty przez RM

  Rada Ministrów przyjęła Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. (BEiŚ), przedłożoną przez Ministra Gospodarki. Dokument został opracowany we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

 4. 10 lat Polski w Unii Europejskiej

  1 maja będziemy obchodzić 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji, w całym kraju, planowane są liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich. 

 5. O bezpieczeństwie powodziowym Środkowej Wisły

  Poprawa bezpieczeństwa powodziowego dzięki reformie gospodarki wodnej. Omówienie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. To główne tematy poruszone na spotkaniu przedstawicieli rządu, samorządowców i specjalistów od gospodarowania wodami. Na zaproszenie wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne dotyczące działań na rzecz bezpieczeństwa powodziowego Środkowej Wisły. W wydarzeniu wziął udział wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.