Aktualności

Ministerstwo Środowiska
 1. Rozwój z poszanowaniem środowiska – BEiŚ przyjęty przez RM

  Rada Ministrów przyjęła Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. (BEiŚ), przedłożoną przez Ministra Gospodarki. Dokument został opracowany we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

 2. Uprawnienia do emisji przekazane przedsiębiorcom

  8 kwietnia br. na rachunki prowadzących instalacje w Rejestrze Unii zostały wydane uprawnienia do emisji na lata 2013 i 2014, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z  31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 03.04.2014 r., poz. 439).

 3. O adaptacji do zmian klimatu na Konwencie Marszałków

  W Uzdrowisku Busko-Zdrój trwa II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP pod świętokrzyską prezydencją 2014. Jednym z tematów spotkania jest adaptacja do zmian klimatu. O polskiej strategii dostosowania do tych zmian mówił minister środowiska Maciej Grabowski.

 4. W Krakowie o poprawie jakości powietrza w rejonach przygranicznych

  W Krakowie odbyło się VIII spotkanie polsko-czeskiej Grupy Roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych. Jednym z tematów rozmów były działania poprawiające jakość powietrza planowane w Perspektywie Finansowej na lata 2014 – 2020. Strony uzgodniły także, że będą dalej współpracować na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych UE na ten cel.

 5. Komisja ds. GMO - wyniki głosowania

  Przedstawiamy wyniki głosowania w sprawie przedstawicieli organizacji ekologicznych do Komisji ds. GMO.