Aktualności

Ministerstwo Środowiska
 1. PIG wspiera administrację geologiczną

  Państwowy Instytut Geologiczny zainaugurował projekt wsparcia działań samorządowej administracji geologicznej. W konferencji otwierającej przedsięwzięcie wziął udział Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński.

 2. Ankieta na potrzeby IV Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i Master Planu – zapraszamy

  Trwają prace nad projektem IV Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz Master Planem dla dyrektywy Rady 91/271/EWG. Gminy, za pośrednictwem Urzędów Marszłakowskich, powinny przekazać dane dotyczące ich planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej. Dane te posłużą do prac nad ww. dokumentami oraz będą decydowały o możliwości ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz RPO.

 3. Zielona administracja - konferencja o EMAS

  Propagowanie idei zielonego zarządzania urzędami było celem konferencji „Zielona administracja za sprawą EMAS” organizowanej 25 lutego br. przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

 4. Informacja ws. liczenia łosi

  Ministerstwo Środowiska wspólnie z przedstawicielami Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych ustaliło sposób tegorocznego liczenia łosi.

 5. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, przedłożony przez ministra środowiska

  Wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, bardziej efektywne wykonywanie planów łowieckich przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, szybsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę i sprawniejsza wypłata odszkodowań łowieckich – to jedne z najważniejszych celów projektowanej nowelizacji.