Aktualności

Ministerstwo Środowiska
 1. "Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski"

  O ochronie polskiego krajobrazu rozmawiali uczestnicy konferencji „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski” zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski” w Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu wziął udział wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski.

 2. Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie dozoru jądrowego

  Podległa Ministrowi Środowiska Państwowa Agencja Atomistyki rozszerza zakres współdziałania z US Nuclear Regulatory Commission – amerykańską agencją odpowiedzialną za dozór jądrowy. 

 3. Założenia nowego Prawa wodnego przyjęte przez Radę Ministrów

  Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne. Planowana jest zmiana struktury władzy wodnej i gospodarowania wodami, zgodnie z zasadą „jedna rzeka - jeden gospodarz”. Zakłada się rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury wodnej od funkcji administracyjnych i planistycznych.

 4. Nowa wiceprezes NFOŚiGW

  Minister środowiska Maciej Grabowski zdecydował o powołaniu Doroty Zawadzkiej-Stępniak na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. przedsięwzięć środowiskowych.

 5. Rozpoczęły się Targi POLEKO 2014

  W Poznaniu rozpoczęła się 26. edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. To najbardziej prestiżowe w kraju targi poświęcone m.in.: odnawialnym źródłom energii, ochronie środowiska oraz gospodarce komunalnej. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia jest „Eco design. Projektowanie przyszłości”. Honorowy patronat nad POLEKO objął minister środowiska Maciej Grabowski.