Aktualności

Ministerstwo Środowiska
 1. "Krajobraz dobry i zły" - konkurs fotograficzny

  Ruszył ogólnopolski konkurs fotograficzny „Krajobraz dobry i zły”. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Do udziału zapraszamy fotografów profesjonalistów i amatorów w każdym wieku. Patronat nad konkursem objęli Minister Środowiska Maciej Grabowski oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

 2. Rząd przyjął Masterplany dla dorzeczy Wisły i Odry

  Masterplany to dokumenty zwierające zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2021 r. dla obszarów dorzeczy: Wisły i Odry wraz z ich oceną pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną. Dokumenty są wynikiem ustaleń z Komisją Europejską i będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r.

 3. Informacja o wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska

  W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)., pod pozycją 1101 (TUTAJ) opublikowana została ustawa o zmianie ustawy -  Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane nią przepisy  zaczną obowiązywać od  5 września 2014 r.

 4. Polska wersja zestawu kryteriów środowiskowych dla infrastruktury wodno-ściekowej

  Dostępne dotychczas w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej zostały przetłumaczone na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych.

 5. W Koninie powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

  W Koninie powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina oraz 35 gmin/miast powiatów: konińskiego, kolskiego, słupskiego oraz tureckiego.