Aktualności

Ministerstwo Środowiska
 1. Nowy dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

  Dziś Minister Środowiska Maciej Grabowski powołał nowego dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przemysław Łagodzki obejmie stanowisko 1 czerwca.

 2. Konferencja O!suwisko

  Dziś w Wieliczce zakończyła się kilkudniowa konferencja poświęcona osuwiskom. Wydarzenie jest elementem szerszej strategii informacyjnej, która ma uświadamiać - mieszkańcom i samorządowcom - zagrożenia związane z osuwiskami.

 3. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

  22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. To okazja do zwrócenia uwagi na konieczność ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. W tym szczególnym dniu pamiętajmy, że człowiek oraz wszystkie elementy środowiska zależą od siebie i wzajemnie się potrzebują. Dlatego tak ważne dla funkcjonowania przyrody i ludzi jest zachowanie różnorodności biologicznej – mówi minister środowiska Maciej Grabowski.

 4. Lepsza ochrona warstwy ozonowej i klimatu – ustawa przyjęta

  21 maja Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął bez poprawek uchwaloną na 92. posiedzeniu Sejmu RP ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Przepisy przyczynią się do ograniczenia emisji do atmosfery niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową pochodzących przede wszystkim z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

 5. Park Narodowy – tu odetchniesz: Polesie

  To właśnie tu znajduje się jedno z ostatnich miejsc na Lubelszczyźnie, gdzie możemy podziwiać tokujące cietrzewie. Tu mamy najcenniejsze obszary torfowiskowe Polesia. I tu inkubuje się jaja żółwia błotnego, aby zapobiec jego wyginięciu.