Aktualności

Ministerstwo Środowiska
 1. Wnioski KGHM i Leszno Copper do ponownego rozpatrzenia

  Minister środowiska, Maciej Grabowski, zdecydował o skierowaniu wszystkich spornych decyzji koncesyjnych przyznanych firmom KGHM i Leszno Copper na poszukiwanie rud miedzi i srebra do ponownego rozpatrzenia.

 2. Dofinansowanie na termomodernizację

  Do 15 września 2014 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dot. termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Suma środków do rozdysponowania to 3 585 857 euro, tj. blisko 15 mln zł.

 3. Wsparcie dla samorządów w oczyszczaniu ścieków komunalnych

  Najbardziej oczekiwane przez samorządy i branżę wodno-kanalizacyjną akty prawne już obowiązują. Dzięki nim łatwiej będzie zarządzać gospodarką ściekową w aglomeracjach. 12 lipca weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, a od dziś obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

 4. Zdobądź tytuł Zielonej Stolicy Polski!

  Zapraszamy miasta do udziału w konkursie Zielone miasta – w stronę przyszłości!  Termin składania wniosków do konkursu został wydłużony do 14 sierpnia br.

 5. Wizyta Głównego Geologa Kraju na platformie wiertniczej

  7 lipca na zaproszenie spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński odwiedził platformę wiertniczą Baltic Beta posadowioną na podmorskim złożu ropy naftowej i gazu ziemnego B-3.