Aktualności

Ministerstwo Środowiska
 1. Informacja dotycząca apelu ws. energetyki obywatelskiej

  W związku z wystosowanym przez przedstawicieli firm z branży mikroinstalacji OZE apelem w sprawie polskiej energetyki obywatelskiej, informujemy, że finansowanie tego typu rozwiązań przez NFOŚiGW ma charakter systemowy i będzie kontynuowane.

 2. Ekoinnowacje za dotacje

  Rusza nabór wniosków w II edycji konkursu w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. Do rozdysponowania jest 400 mln złotych.

 3. O zielonym wzroście i klimacie na Radzie UE ds. Środowiska

  W Mediolanie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska. Rozmowy koncentrowały się wokół tematów związanych z polityką energetyczno-klimatyczną i kwestiach dotyczących zwiększania zatrudnienia w tzw. zielonej gospodarce. W obradach wzięli udział Maciej Grabowski, minister środowiska, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz Marcin Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska.

 4. Przypominamy o złożeniu sprawozdań

  Informacja nt. sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (derogacje dla energetyki) za 2014 r.

 5. Petersberg Climate Dialogue

  Zakończył się 5. Petersberg Climate Dialogue z udziałem ministrów ds. środowiska i klimatu z około 30 krajów. Podczas spotkania Polskę reprezentował Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i obecny prezydent konferencji stron konwencji klimatycznej ONZ (COP19/CMP9).